Typ
Danish PTT 39 Barcode, jednowymiarowy kod kreskowy typu 2W, w którym występują paski o dwóch różnych szerokościach.

Kodowane znaki
Kodowane znaki: cyfry 0-9, litery 'A'-'Z', '-', '$', '*', '/', '.', '+', '%', ' '.
Długość kodu: 10 znaków.